Tipl 100mm

Tipl 100mm za stiropor za izolacione radove u građevinarstvu